Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-10-2019

Καλείσθε σε  συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 24-10-2019, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19:30, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με της διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Πέλλας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ( ΠΕΔΚΜ).
2)    Εκλογή Αντιπροσώπων – Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
3)    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
4)    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικής μονάδας.
5)    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δίκτυο πόλεων για τη Βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με το διακριτικό τίτλο ΄΄ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ΄΄.
6)    Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών Νομού Πέλλας.
7)    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πέλλας για το 2020.
8)    Έγκριση ή μη της αριθμ. 29/2019 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή τάφων της Κοινότητες  Κρύας Βρύσης και  Αραβησσού , πρ/σμού 56.879,29 € και επιλογή του τρόπου δημοπράτησής του.
9)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Πλατανοπόταμος, πρ/σμού: 65.145,31 € , Α.Μ. 21/2018.
10)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής – Τμήμα 6, πρ/σμού: 60.000,00 € , Α.Μ. 32/2018.
11)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 615.000,00 € με Α.Μ. 21/2014.
12)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Αντιπυρική προστασία Δ. Πέλλας.
13)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτήριο του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου Δήμου Πέλλας.
14)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού, ΤΚ Τριφυλλίου και Τ.Κ. Παλ. Μυλοτόπου του Δ. Πέλλας.
15)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού και Γυψοχωρίου του Δ. Πέλλας.
16)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας.
17)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Μελέτη Εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων της αρχαιολογικούς χώρους της Δ.Κ.Πέλλας, μέσω των οδών Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
18)    Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του  Δήμου Πέλλας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ,στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.   
19)    Εκμίσθωση του κυλικείου του δημοτικού καταστήματος.
20)    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων  
21)    Λύση σύμβασης εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος ( εστιατορίου) στην τοποθεσία « Μηδέν – Λουδία» της κοινότητας Γιαννιτσών.
22)    Έγκριση εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωσης, λόγω πράξης εφαρμογής.
23)    Γνωμοδότηση για εξαγορά τμήματος αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Ελευθεροχωρίου.
24)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
25)     Υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
26)    Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στο ΤΠκΔ, χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε  και ορισμό των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.
27)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας.
28)    Οικονομική ενίσχυση α) του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου ΄΄ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ΄΄ και β) του πολιτιστικού συλλόγου ΄΄ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΄΄ στην Κρύα Βρύση.
29)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
30)    Κοπή δένδρων.
31)    Έξοδα κηδείας.

Εισηγητής του 1ου,2ου,3ου,4ου και 5ου θέματος , ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας.
Εισηγητής από το 6ο μέχρι και το 18ο , καθώς και του 29ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής από το 19ο μέχρι και το 28ο , καθώς και του 31ο θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητής του 30ου θέματος , ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 565 φορές