Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-10-2019

Γιαννιτσά, 24-10-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 28650
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 29-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ. για την λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δ.Πέλλας», Πρ/μος:30.392,00 Α.Μ.21/2019
2. Έγκριση της αριθμ. 68/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την έγκριση  της 3ης αναμόρφωσης του πρ/σμού της για το 2019  
3. Έγκριση μετάβασης στο πλαίσιο το προγράμματος URBACT III
4. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δ.Πέλλας με το Δημοτικό Σχολείο Νέας Πέλλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του παιδιού
5. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Γιαννιτσών
6. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπελειών
7. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 7/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Εσωβάλτων
8. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Δροσερού
9. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Παλαιφύτου
10. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Τριφυλλίου-Γυψοχωρίου
11. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ.Γεωργίου
12. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αριθ. 2622 αγροτεμάχιο Κοινότητας Αραβησσού του Δ.Πέλλας για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
13. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του δημοτικού καταστήματος Γιαννιτσών (δημαρχείου)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 532 φορές