Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικ. έτους 2019

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 357 φορές