Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 06-12-2019

Γιαννιτσά, 02-12-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 32469
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 06-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2019 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της 9ης Παραμυθούπολης στα Γιαννιτσά
3. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μελέτη: «Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας και ενίσχυσης γέφυρας Λουδία», Α.Μ.25/2019, Πρ/μού:83.493,04€
4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη μελέτη: «Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας και ενίσχυσης γέφυρας Λουδία», Α.Μ.25/2019, Πρ/μού:83.493,04€
5. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης με Α.Μ.31/2019»,  Πρ/μού:565.000,00€ με ΦΠΑ
6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης με Α.Μ.31/2019»,  Πρ/μού:565.000,00€ με ΦΠΑ
7. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας», Α.Μ.33/2018, Πρ/μού:5.084.000,00€ με ΦΠΑ
8. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01/10/2019 έως 30/09/2020», για τις ομάδες 10-14 (Α.Μ.14/2019, Πρ/μός:224.613,35€ με ΦΠΑ)
9. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αριθ. 2622 αγροτεμάχιο Κοινότητας Αραβησσού του Δ.Πέλλας για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αριθ.1516στ αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
11. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Παλαιφύτου
12. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 1/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Τριφυλλίου-Γυψοχωρίου
13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταγεγραμμένων αγροτεμαχίων στην αριθ. 7/2019 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Εσωβάλτων

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 511 φορές