Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-12-2019

Καλείστε σε  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 17 -12-2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:30΄,  προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με της διατάξεις του  ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Συζήτηση  επί ψηφίσματος της Κοινότητας Κρύας Βρύσης,  για την επανασύσταση του Δήμου Κρύας Βρύσης.
2)    Τροποποίηση της με αριθμ. 327/2019 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας.
3)    Μεταφορά προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι » ( προσωπικό ΙΔΟΧ- Πιστώσεις) από την ΔΗΚΕΠΑΠ στο Δήμο Πέλλας.
4)    Έγκριση της με αριθμ. 51/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην κατάργηση θέσεων κενωθέντων περιπτέρων.
5)    Έγκριση της με  αριθμ. 52/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Πέλλας.
6)     Έγκριση της με  αριθμ. 53/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. , που αφορά στην έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών ΑΘ. Γαζή και Π. Γκοτζαμάνη στα Ο.Τ  260α -260β- 262α-262β-261α της Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Γιαννιτσών.
7)    Έγκριση της με  αριθμ. 54/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά στην έγκριση ή μη στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο- έξοδο οχημάτων σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής, που βρίσκεται στο Ο.Τ 458α , στην οδό Ειρήνης – 13, στα Γιαννιτσά.
8)    Έγκριση της με αριθμ. 55/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά στην έγκριση ή μη « Εισόδου- Εξόδου οχημάτων» επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης « AGRICOTTON IKE» , ιδιοκτησίας Βασιλείου Καραβασίλη.
9)    Έγκριση της με αριθμ. 56/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά στην έγκριση ή μη 1ης παράτασης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, , πρ/σμού: 520.000,00 € , Α.Μ. 15/2018.
10)    Έγκριση ή μη της με αριθμ. 57/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού πρασίνου του Δήμου Πέλλας.
11)    Έγκριση της με  αριθμ. 58/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά στις κοπές δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου Πέλλας.
12)     Έγκριση της με  αριθμ. 59/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά στην επιβολή προστίμου από παραβάσεις αστικού πρασίνου.
13)    Έγκριση της με  αριθμ. 60/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. , που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων στον πεζόδρομο Γιαννιτσών, καθώς και του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης.
14)    Παράταση διάρκειας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς- Παραμυθούπολης.
15)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Δ.Κ. Πέλλας , μέσω των οδών Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
16)    Έγκριση ή μη 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00 €.\
17)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού και Γυψοχωρίου του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 19/2017.
18)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού, Τ.Κ. Τριφυλλίου, και  Τ.Κ. Παλ. Μυλοτόπου , Α.Μ. 20/2017.
19)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου.
20)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιφύτου.
21)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 615.000,00 € , Α.Μ. 21/2014.
22)    Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 2.003.000,00 € , Α.Μ. 31/2018.
23)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
24)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
25)    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων.
26)    Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 , για το έτος 2020
27)    Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής του 1ου ,  2ου ,3ου  θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας
Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 23ο και του 27ου θέματος  ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής του 24ου,   25ου και 26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 693 φορές