Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-1-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 21-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2020
2. Κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης σχολικών αγώνων ανωμάλου δρόμου Ν.Πέλλας
4. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δ.Πέλλας
5. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού για την προμήθεια «προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων-προβλημάτων πολιτών Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2018, Πρ/μού:61.752,00€
6. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:«Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης», Α.Μ.31/2019,  Πρ/μού:565.000,00€ με ΦΠΑ
7. Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου της σύμβασης της  πράξης: «Προμήθεια ψηφιακού τουριστικού-ποιτιστικού οδηγού και χαρτογραφικό portal με υπηρεσίες εικονικού ξεναγού μέσω φορητών συσκευών στο Δ.Πέλλας»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 861 φορές