Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-1-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 31-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προέλεγχος απολογισμού–ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2018
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή τάφων των Κοινοτήτων Κρύας Βρύσης και Αραβησσού», Α.Μ.29/2019, Πρ/μού:56.879,29€ με ΦΠΑ
3. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου δημότη του Δ.Πέλλας
4. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου δημότισσας του Δ.Πέλλας
5. Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης προς τιμήν του Μακεδονομάχου Γκόνου Γιώτα
6. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος-εστιατόριο στην τοποθεσια Μηδέν Λουδίας της Κοινότητας Γιαννιτσών
7. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Γιαννιτσών (όπως καταγράφονται στην αριθ.2/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοιν. Γιαννιτσών)
8. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.907 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Καρυώτισσας
9. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 4,04στρ. από το αριθ.1004 αγροτεμάχιου της Κοινότητας Νέου Μυλοτόπου
10. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4,501στρ. από το αριθ.759 αγροτεμάχιο της Κοινότητας Ραχώνας

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 732 φορές