Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-2-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 14-02-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2019 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ.Πέλλας
3. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση του 29ου Καρναβαλιού Κρύας Βρύσης
4. Εξειδίκευση πίστωσης για τη μετάβαση της μαθήτριας Δημ. Αβραμίδου στη Reggio Emilia της Ιταλίας, στο πλαίσιο συμμετοχής του Δ.Πέλλας στο πρόγραμμα Erasmus+
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων-προβλημάτων πολιτών Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2018, Πρ/μού:61.752,00€
6. Εξέταση ένστασης της αριθμ.πρωτ.:2889/07-02-2020 ένστασης του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΥ κατά της αριθ. 12/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
7. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής αξίας 582,00€

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 811 φορές