Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3-4-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 03-04-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο: «Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων-επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δ.Πέλλας», Πρ/μού:1.750.000,00€ με ΦΠΑ
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το υποέργο: «Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων-επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δ.Πέλλας», Πρ/μού:1.750.000,00€ με ΦΠΑ
3. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο: «αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες PVC με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δ.Πέλλας», Πρ/μού: 1.447.000,00€ με ΦΠΑ
4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το υποέργο: «αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες PVC με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δ.Πέλλας», Πρ/μού: 1.447.000,00€ με ΦΠΑ
5. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς οικονομικής προσφοράς κι ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «εργασίες για κτηνιατρικές εφαρμογές για την διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ. Πέλλας έτους 2020» Α.Μ. 1/2020, Πρ/μός:74.400,00€
6. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς οικονομικής προσφοράς κι ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μελέτη: «Επισκευή της επιφανειακής στοιβάδας (Rettoping) υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών Δ.Πέλλας, Νομού Πέλλας», Α.Μ.25/2019, Πρ/μού:104.915,10€
7. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή φράγματος Αθύρων», Α.Μ.34/2019, Πρ/μού:73.645,52€ με ΦΠΑ
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για 1.465,76€ για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης νέων παιδικών χαρών σε διάφορες περιοχές του Δ.Πέλλας
9. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 2,098 στρεμμάτων από το αριθ. 73 αγροτεμάχιο της κοινότητας Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας
10. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.907 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Καρυώτισσας
11. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 4,04στρ. από το αριθ.1004 αγροτεμάχιο της Κοινότητας Νέου Μυλοτόπου
12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4,501στρ. από το αριθ.759 αγροτεμάχιο της Κοινότητας Ραχώνας
13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων από το αριθ. 28 αγροτεμάχιο Κοινότητας Μελισσίου
14. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου

Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Όποιο μέλος το επιθυμεί, μπορεί να το δηλώσει με ηλεκτρονική αλληλογραφία μέχρι την Τετάρτη 01/04/2020 και  ώρα 14.00.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 647 φορές