Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-5-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ., για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την  προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας». Α.Μ.7/2019, Πρ/μου:122.760,00€
3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας». Α.Μ.7/2019, Πρ/μου:122.760,00€
4. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες για κτηνιατρικές εφαρμογές για την διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ. Πέλλας έτους 2020» Α.Μ. 1/2020, Πρ/μός:74.400,00€
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2020», Α.Μ.2/2020, Πρ/μού:73.946,53€ με ΦΠΑ
6. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων-προβλημάτων πολιτών Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2018, Πρ/μού:61.752,00€
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για 10.276,79€ για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου (εργασίες ηλεκτροφωτισμού) σε διάφορες περιοχές Δ.Πέλλας
8. Διαγραφή οφειλών
9. Διαγραφή κι επαναβεβαίωση οφειλών
10. Ανάκληση της υπ΄αριθ.2639/5/2/2020 εισήγηση διαγραφής οφειλής
11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (καφενείο) Κοινότητας Αγίου Λουκά

Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Όποιο μέλος το επιθυμεί, μπορεί να το δηλώσει, επικοινωνώντας με τη γραμματεία της επιτροπής  μέχρι τη Δευτέρα 11/05/2020 και ώρα 11.30π.μ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 466 φορές