Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 14-5-2020

Πρόσκληση σε συνεδρίση δια τηλεδιάσκεψης

1.  Λαβόντες υπόψη:
α) Την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55) , σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο,
β) Τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 ( Α΄87) , σύμφωνα με τις οποίες η πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες, όμως, περιπτώσεις , η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης
γ) Την επείγουσα ανάγκη πρόσληψης υδρονομέων στο Δήμο μας για την αρδευτική περίοδο 2020, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσληψη λήγει σήμερα (11 Μαΐου 2020),

Σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020, ώρα 20:00, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Εκλογή υδρονομέων Δήμου Πέλλας αρδευτικής περιόδου 2020.
2) Έγκριση απολογισμών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για το 2019.
3) Επιχορηγήσεις Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
4) Έγκριση της με αριθμ. 20/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας, που αφορά στον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2019.
5) Έγκριση της με αριθμ. 17/2018 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ 43, 43Α και 42Β του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 1.798.000,00€ και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης.
6) Έγκριση της με αριθμ. 22/2019 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτόστρωση οδού Αριστοφάνους και πεζοδρόμηση οδών Αντιγονιδών, Σαπφούς και Φειδία και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης   
7) Έγκριση της τροποποίησης της με αριθ. 14/2015 μελέτης του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης, ακαθάρτων της Δ.Ε Κύρρου , πρ/σμού: 2.823.722,83€.
8) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 2.003.000,00€ , Α.Μ. 31/2018.
9) Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00€ , Α.Μ. 15/2018.
10) Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας του υποέργου 2 ΄΄Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες΄΄ του έργου: Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας , με το ποσό των 146.881,39€.
11) Έγκριση επικαιροποίησης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας του υποέργου 2 ΄΄Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες΄΄ του έργου: Κατασκευή αποχέτευσης και ΕΕΛ της τκ Αθύρων του Δήμου Πέλλας, με το ποσό των 55.000,00€.
12) Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου Πέλλας οικονομικού έτους 2020.
13) Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Πέλλας.
14) Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης αγροτεμαχίου.
15) Έγκριση για τον καθαρισμό και αποψίλωση μισθωμένου  δημοτικού αγροτεμαχίου.
16) Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής του 1ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας.
Εισηγητές του 2ου και 3ου θέματος οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης.
Εισηγητής του 4ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 11ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 12ου,13ου,14ου και 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητής του 16ου θέματος, ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.

2. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ.
3. Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
   α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο             
      και κάμερα.
   β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
   γ) Android Tablet ή Apple Ipad
   δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5. Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6. Σε περίπτωση που δημοτικοί σύμβουλοι επιλέξουν, κατά τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους, τρόπο συμμετοχής στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση διαφορετικό από εκείνο που συμμετείχαν στην ήδη διεξαχθείσα συνεδρίαση διά τηλεδιάσκεψης (7 Απριλίου 2020), παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσουν τη βούλησή τους αυτή άμεσα  είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 378 φορές