Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-6-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29-06-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας σχεδίου-πρότασης περί μείωσης των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δ.Πέλλας για το οικονομικό έτος 2020
2. Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δ.Πέλλας, έτους 2020», Α.Μ.4/2020, Πρ/μός:53.940,00€ με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς κι ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δ.Πέλλας» Α.Μ.3/2020, Πρ/μού:38.844,24€ με ΦΠΑ
4. Έγκριση του -σε ορθή επανάληψη- αριθ.πρωτ.: 9324/14-05-2020 πρακτικού διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου: «Αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες PVC με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δ.Πέλλας», Πρ/μού: 1.447.000,00€ με ΦΠΑ, Α.Μ.1/2019
5. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας», Α.Μ.7/2019, Πρ/μου:122.760,00€
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 167,40€ για εργασίες ηλεκτροφωτισμού στα Γιαννιτσά
7. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος-εστιατόριο στην τοποθεσία Μηδέν Λουδίας της Κοινότητας Γιαννιτσών
8. Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης
9. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες βράβευσης των συμμετεχόντων σχολείων στη διοργάνωση της Ποδηλατάδας

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 748 φορές