Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-6-2020

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας, στις 30-6-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση της αριθμ. 26/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας, που αφορά στην έκθεση των ορκωτών λογιστών για τον οικονομικό της έλεγχο για το 2018.
2) Παραίτηση – αντικατάσταση τακτικού λαϊκού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιου της ΔΗΚΕΠΑΠ.
3) Μεταφορά έργων του Δήμου Πέλλας από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ".
4) Έγκριση της με αριθμ. 26/2019 μελέτης που αποτελεί επικαιροποίηση της με αριθμ. 41/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στα Γιαννιτσά.
5) Έγκριση της με αριθμ. 2/2020 μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής Ο.Τ 4 και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης .
6) Έγκριση 3ης παράτασης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00€.
7) Έγκριση παράτασης του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας.
8) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Δυτικού, πρ/σμού: 324.999,99€ Α.Μ.3/2019.
9) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: Επισκευή φράγματος Αθύρων, πρ/σμού: 40.505,03€ Α.Μ. 34/2019.
10) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: Κατασκευή αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 5.084.000,00€ Α.Μ. 33/2018.
11) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή γέφυρας στον δρόμο προς ΧΥΤΑ, πρ/σμού: 106.000,00€, Α.Μ.8/2018.
12) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή W.C.στο δημοτικό σχολείο Παλαιφύτου, πρ/σμού: 143.606,93€ , Α.Μ. 10/2018.
13) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον Πλατανότοπο ( Γήπεδο Μακεδονικού), πρ/σμού: 49.437,91€ , Α.Μ. 40/2018.
14) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου , πρ/σμού: 2.823.722,83€ Α.Μ. 14/2015.
15) Έγκριση 3ης παράτασης της σύμβασης για την « Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Πέλλας».
16) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής, πρ/σμού: 310.000,00€ Α.Μ. 10/2015.
17) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Δίκτυο Βαρύτητας Οικισμού Καρυώτισσας και Καταθλιπτικοί Αγωγοί.
18) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας.
19) Αναμόρφωση πρ.σμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
20) Έγκριση της με αριθμ. 111/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά στην υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Πέλλας οικ. έτους 2020.
21) Έγκριση παράτασης της με αριθμ. 25881/2019 σύμβασης για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών.
22) Καθορισμός αριθμού μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ Υπουργείου Παιδείας και ΕΠΑ.Σ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ.
23) Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
24) Επικαιροποίηση της με αριθμ. 486/2018 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας που αφορά την αποδοχή όρων για την παραχώρηση κατά χρήση του πρώην Διοικητηρίου του Στρατοπέδου Φιλιππάκου.
25) Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
26) Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
27) Δημιουργία περιφερειακού ιατρείου στην κοινότητα Αξού.
28) Κοπή δένδρων.

Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής από το 3ο μέχρι και το 18ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής από το 19ο μέχρι και το 24ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης
Εισηγητής του 25ου και 26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος
Εισηγητής του 27ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας
Εισηγητής του 28ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 862 φορές