Αιτήσεις για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2020 – 2021


Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς.

Σας ενημερώνουμε ότι  ξεκινούν οι αιτήσεις για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών που αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς, για το σχολικό έτος 2020-2021. Από Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020.

Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr-paidikoi.eetaa.gr).

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων(κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουνοι εργαζόμενες,οι(μισθωτές,οι αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες-οι.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ.Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher)προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις Προϊστάμενες προσχολικής αγωγής. Τηλέφωνο: 23820 21313 /2382028526

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας
Νικόλαος Βαλνάρης

Διαβάστηκε 475 φορές