Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-7-2020

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας, στις 21-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30΄,προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Παροχή γνώμης για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για το 2021.
2)    Έγκριση ένταξης και υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων εκ μέρους του Δήμου Πέλλας.
3)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων Ελευθεροχωρίου, Α.Μ. 13/2017.
4)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση δρόμου καθέτου της Ε.Ο.Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης ( 3ο χιλ) , Α.Μ 8/2017.
5)    Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου, Α.Μ. 14/2015.
6)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής  ( Ο.Τ 5), πρ/σμού: 49.200,00 € , Α.Μ. 23/2019.
7)    Αναμόρφωση πρ.σμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
8)    Τροποποίηση της με αριθμ. 97/2019 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας.
9)    Κοπή δένδρων.

Εισηγητής του 1ου θέματος , ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας
Εισηγητής του 2ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Στεργιούλας Δημήτριος
Εισηγητής από το 3ο μέχρι και το 6ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής του 7ου και 8ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Φωκάς Ιωάννης
Εισηγητής του 9ου θέματος ο αντιδήμαρχος  κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 418 φορές