Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Α' τριμήνου οικ. έτους 2020

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 179 φορές