Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2-10-2020

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄)) που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 02-10-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 12:00 μεσημβρίας, για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και 1ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) Δ.Πέλλας
2. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2023», Α.Μ.13/2020, Πρ/μου:203.031,40€
3. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για οχήματα του Δήμου Πέλλας για την περίοδο 2021-2022», Α.Μ.14/2020, Πρ/μου:160.989,20€
4. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για το υποέργο: «Έρευνα για αστική ενεργειακή αναβάθμιση» Α.Μ. 3/2020 Πρ/μού:19.421,70€
5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το υποέργο: «Έρευνα για αστική ενεργειακή αναβάθμιση» Α.Μ. 3/2020 Πρ/μού:19.421,70€
6. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδού Αριστοφάνους και πεζοδρόμηση οδών Αντιγονιδών, Σαπφούς και Φειδία», Α.Μ.22/2019, Πρ/μου: 455.000,00€ με το ΦΠΑ
7. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο:«Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2019, Πρ/μου:366.000,00€ με το ΦΠΑ
8. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών-συνολική βαθμολόγηση προσφορών) του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μελέτη: «Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας και ενίσχυσης γέφυρας Λουδία», Α.Μ.25/2019, Πρ/μού:83.493,04€
9. Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου της υπ΄αριθ.πρωτ.:11832/15-06-2020 σύμβασης μεταξύ του Δ.Πέλλας και της ένωσης εταιριών «DOTSOFT-NOVELTECH»
10. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δ.Πέλλας
11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στο προαύλιο του Δημοτικού Καταστήματος Κρύας Βρύσης για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα
12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθμ. 35/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Γιαννιτσών)
13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Παλαιφύτου Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθμ. 7/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Παλαιφύτου)
14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Δροσερού Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθμ. 6/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Δροσερού)
15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Εσωβάλτων του Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθμ. 14/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Εσωβάλτων)
16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Αμπελιών Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθμ. 6/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αμπελιών)
17. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Κοινότητας Τριφυλλίου Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφεται στην αριθμ. 8/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Τριφυλλίου)
18. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου (όπως καταγράφεται στην αριθμ. 5/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αχλαδοχωρίου)
19. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Κοινότητας Ακρολίμνης Δήμου Πέλλας (όπως καταγράφεται στην αριθμ 8/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ακρολίμνης)
20. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 3 ισόγειου καταστήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών
21. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 4 ισόγειου καταστήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών
22. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στο αριθ.103β Ο.Τ. στη γωνία των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Γ. Παπανδρέου της Κοινότητας Γιαννιτσών Δ.Πέλλας

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 390 φορές