Ανακοίνωση δήμου Πέλλας για την ρύθμιση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κρύας Βρύσης την Τετάρτη 11/11/2020

Ο Δήμος Πέλλας ως φορέας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην κοινότητα Κρύας Βρύσης, λαμβάνοντας υπόψη:

• την ΚΥΑ υπ’ αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 67924 της 23/10/2020 (ΦΕΚ Β/4709) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Πολιτισμού και Αλητισμού – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών,

• την ΚΥΑ υπ’ αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342 της 06/11/2020 (ΦΕΚ Β/4899) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών,

• την με Α/Π 20509-21/09/2020 αίτηση της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Διεύθυνσης προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας για την λειτουργία νέου χώρου υπαίθριας αγοράς στον συνοικισμό Κρύας Βρύσης, του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4682/2020 , προς την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

• την με Α/Π 98386-22/09/2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για την λειτουργία νέου χώρου υπαίθριας αγοράς στον συνοικισμό Κρύας Βρύσης, του Δήμου Πέλλας

• την με Α/Α 623-21/10/2020 απόφαση του Δημάρχου Πέλλας για την παράταση λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς στην κοινότητα Κρύας Βρύσης που θα εκτείνεται στο τμήμα της οδού Αισχύλου από την διασταύρωσή της με την οδό Παπατζανέτη μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Θεμιστοκλέους, με διάρκεια από την 22/10/2020 μέχρι και την 21/11/2020,

ενημερώνει τους παραγωγούς και επαγγελματίες που νομίμως συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά της Κρύας Βρύσης, ότι οι επαγγελματίες με ΚΑΔ 4782, 4789 και 4799, υποχρεωτικά αναστέλλουν την λειτουργία τους και δεν συμμετέχουν σε λαϊκές αγορές.

Από τον ΚΑΔ 4789 μπορούν να συμμετέχουν μόνον όσοι πωλούν χαρτικά, και είδη καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, και μόνον με αυτά τα προϊόντα στους πάγκους.

Η αναστολή λειτουργίας των ΚΑΔ 4789 αφορά και στα άνθη και το πολλαπλασιαστικό υλικό, και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους σε λαϊκές.

Οι υπόλοιποι επαγγελματίες και παραγωγοί, που δεν εμπίπτουν στους ανωτέρω ΚΑΔ, μπορούν να συμμετέχουν όλοι ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342 της 06/11/2020 (ΦΕΚ Β / 4899) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Πολιτισμού και Αλητισμού – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών, η ανάπτυξη των πάγκων των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών θα γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 5,00 μέτρων μεταξύ τους, με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.

Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω επαγγελματίες και παραγωγοί εθιμοτυπικά δεν ισχύουν και υποχρεούνται να μετακινηθούν όλοι οι συμμετέχοντες ώστε να προκύψει η απόσταση των 5,00 μέτρων, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του δήμου Πέλλας.

Ο Δήμος Πέλλας, κάνει υπέρμετρη προσπάθεια προκειμένου να μην υπάρξει καμία αφορμή που θα οδηγήσει σε επιβολή προστίμων ή/και κλείσιμο λαϊκής αγοράς του δήμου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δημότες αλλά και να μην πληγούν οικονομικά οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες.

Για τον λόγο αυτό θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι για την τήρηση των ανωτέρω.

Οι συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές του Δήμου Πέλλας υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να προτρέπουν τους πελάτες να μην αγγίζουν τα προϊόντα, και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο να τους προμηθεύουν με αντισηπτικό υγρό.

Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους (πωλητές, πελάτες, διερχόμενους).

Τέλος, επισημαίνουμε ότι μετά το τέλος της λαϊκής αγοράς, όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να απομακρύνουν όλα τα απορρίμματά τους και να παραδώσουν το χώρο που χρησιμοποίησαν απόλυτα καθαρό από απορρίμματα και υπολείμματα προϊόντων.

Υπεύθυνοι για την τήρηση των έκτακτων μέτρων είναι η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Πέλλας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342 της 06/11/2020 (ΦΕΚ Β / 4899) σε οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα έκτακτα μέτρα, θα επιβάλλεται:

• για μη χρήση μάσκας διοικητικό πρόστιμο 300,00€ και θα γίνεται απομάκρυνση του επαγγελματία ή παραγωγού άμεσα.
• Για μη τήρηση αποστάσεων διοικητικό πρόστιμο 1500,00€ και θα επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για 15 ημέρες

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Πέλλας στα τηλέφωνα 23823 50874 και 23823 50878 (Παμπουλάκη Δήμητρα).

Ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Πολεοδομίας, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Χρήστος Βουτσάς  

 

Διαβάστηκε 445 φορές