Επικαιροποίηση κανόνων αλιείας

Το Γραφείο Αλιείας της Π.Ε. Πέλλας ενημερώνει ότι:

1. Σύμφωνα με Β.Δ. 142/1971 άρθρο 1 παρ. 5 (ΦΕΚ 49/τεύχος Α'/12-3-1971) "απαγορεύεται απολύτως σε όλες τις λίμνες και ποταμούς της Επικράτειας η αλιεία των υδροβίων ζώων α)πέστροφας κατά το από 1η Νοεμβρίου έκαστου έτους μέχρι της 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους χρονικό διάστημα β)κορέγονου κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους".

2. Επίσης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 36/1977 (ΦΕΚ 16/τεύχος Α'/19-1-1977) απαγορεύεται η αλιεία με δίκτυα στη λίμνη Βεγορίτιδα, τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους.

 


Διαβάστηκε 438 φορές