Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δια περιφοράς στις 10-12-2020

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 10 του μήνα Δεκεμβρίου  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11-12 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α)  καθώς και της εγκυκλίου 40 Α.Π. 20930/31-03-2020.

1. Ρύθμιση στάθμευσης οχημάτων στην οδό Πλαστήρα 47(43/2020 απόφ. Κοινότητας Γιαννιτσών).
2. Πρόταση τοποθέτησης πινακίδων στην προέκταση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου(46/2020 απόφ. Κοινότητας Γιαννιτσών).
3. Έγκριση ή μη άδειας Στιγμιαίας Χρήσης Πεζοδρομίου, για είσοδο-έξοδο οχημάτων σε κλειστό χώρο στάθμευσης οικοδομής, που βρίσκεται στο Ο.Τ.192 στην οδό Μ. Πατσαβούδη 3 στα Γιαννιτσά(41/2020 απόφ. Κοινότητας Γιαννιτσών).
4. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Αθύρων του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 5.084.000,00 με Φ.Π.Α και Α.Μ. 33/2018.
5. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης», προϋπολογισμού 565.000,00 με Φ.Π.Α. και Α.Μ. 31/2019.
6. Κυκλοφοριακή μελέτη των οδών : Λεφάκη, Ακροπόλεως, Αναγεννήσεως και Μ. Αλεξάνδρου της κοινότητας Πέλλας.
7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος λόγω διακοπής εργασιών - Αν. Παντζαρτζή.   
8. Εισήγηση για την απομάκρυνση περιπτέρων (40/20 απόφ. Κοινότητας Γιαννιτσών, 17και 18 αποφ. Κοινότητας Κρύας Βρύσης  και 8/2020 απόφ. Κοινότητας Μυλοτόπου).                                                                          

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Βουτσάς


Διαβάστηκε 408 φορές