Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 26-01-2021

1. Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση διά τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, ώρα 19:30', για λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Επισκευή της επιφανειακής στοιβάδας (retopping) – υφιστάμενου τάπητα του Δημοτικού Σταδίου Γιαννιτσών
2) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Δυτικού, Α.Μ. 3/2019.
3) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ Αραβησσού, ΤΚ Τριφυλλίου και Τ.Κ. Παλ. Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 20/2017.
4) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε Κρύας Βρύσης.
5) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00€ Α.Μ. 15/2018.
6) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Επισκευή της επιφανειακής στοιβάδας
(retopping) – υφιστάμενου τάπητα του Δημοτικού Σταδίου Γιαννιτσών.
7) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής Ο.Τ 6 Α.Μ. 32/2018.
8) Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: Υποέργο-6 - Πιστοποίηση δαπανών για την υλοποίηση της πράξης με ακρωνύμιο ENPOL-EE.
9) Παράταση χρονοδιαγράμματος της πράξης με τίτλο "ENPOL-EE".
10) Έγκριση της με αριθμ. 1/2021 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 681.753,00€.
11) Συγκρότηση επιτροπών διερεύνησης τιμών για τις προσκλήσεις του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
12) Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πέλλας.
13) Έγκριση υποβολή κατάστασης υλοποίησης  πρ/σμού Γ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
14) Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.
15) Παραχώρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους.
16) Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2020 της ΔΗΚΕΠΑΠ.
17) Έγκριση μείωσης μισθωμάτων  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πέλλας.
18) Κατάργηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
19) Χορήγηση άδειας λειτουργίας, αμιγούς επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 11ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 12ου, 13ου, 14ου, 15ου ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητής του 16ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 17ου θέματος ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μπαλτζίδης Κων/νος.
Εισηγητής του 18ου και 19ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ.
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
   α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο             
      και κάμερα.
   β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
   γ) Android Tablet ή Apple Ipad
   δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6.Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι των καλούμενων φορέων  να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 533 φορές