Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 26-01-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, ώρα 12:30μ.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2021
2. Κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
4. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2023», Α.Μ.13/2020, Πρ/μου:203.031,40€
5. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το έτος 2021», Α.Μ.15/2020, Πρ/μου:213.783,05€
6. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για οχήματα του Δήμου Πέλλας για την περίοδο 2021-2022», Α.Μ.14/2020, Πρ/μου:160.989,20€
7. Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δ.Πέλλας 2020», Πρ/μού:74.400,00€ με ΦΠΑ, Α.Μ.9/2020
8. Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού (ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών», Α.Μ.27/2018, Πρ/μου:836.220,66€ (με ΦΠΑ)
9. Επικύρωση ή μη 2ου Πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ.43, 43Α και 42Β του Δ.Πέλλας», Α.Μ.17/2018, Πρ/μου:1.798.000,00€
10. Ανάκληση των αριθ.155/2018 και 61/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
11. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας σχεδίου-πρότασης για τον καθορισμό του προστίμου αυθαίρετης καλλιέργειας δημοτικών εκτάσεων του Δ.Πέλλας
12. Aποδοχή ένταξης του Δ.Πέλλας στους προσωρινούς δικαιούχους στον Α.Π.2:Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και έως του ποσού 59.520,00€ στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) – Κωδικός Πρόσκλησης ΣΦΗΟ-2020 του ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
13. Αποδοχή ένταξης Πράξης του Δ.Πέλλας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
14. Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της με αριθ.64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
15. Αποδοχή 2ης Τροποποίησης της με αριθ.50125/6-8-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
16. Παράταση συμβάσεων προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος (μπετόν) c16/20, αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος και παράταση διάθεσης αποβλήτων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, ανακαινίσεων σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων για τις ανάγκες  του Δ.Πέλλας

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco που έθεσε στη διάθεση των δήμων η ΚΕΔΕ.
Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν τα μέλη να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 521 φορές