Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός οικ. έτους 2021

Με το αριθμ. πρωτ. 17900/20/25-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2021 Δήμου Πέλλας (απόφαση 284/2020 Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας).

Διαβάστηκε 511 φορές