Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 20-04-2021

1. Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ ( Α΄55) , σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, ώρα  19:30΄, για λήψη απόφασης επί των  παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Αποδοχή ή μη της πρότασης του ΤΕΘΑ για πολεοδόμηση των πρώην Στρατοπέδων « ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ» και « ΚΑΨΑΛΗ» και έγκριση σχεδίου πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας.
2) Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο « ΔΑΡΔΑΝΟΣ» , περί Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων, του Δήμου Πέλλας.
3) Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», περί Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών , του Δήμου Πέλλας.
4) Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας ( Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Πέλλας και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον υπηρεσίες.
5) Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2020 των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πέλλας.
6) Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ. Πέλλας.
7) Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας , πρ/σμού: 2.003.000,00 € , Α.Μ. 31/2018.
8) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου: Επισκευή της επιφανειακής στοιβάδας (retopping) υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών.
9) Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο: Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών υποστήριξης προτάσεων ΣΒΑΚ και μελετών δημιουργίας ιστορικής διαδρομής – ανάδειξης μνημείων και ανάπλασης ευρύτερης περιοχής της οδού Στράντζης της πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 73.884,89 €.
10) Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 18417/10-3-2021 απόφασης της Δ/νσης Οικονομικών και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την εκτέλεση της πράξης: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού:150.040,00 €.
11) Έγκριση φακέλων δημόσιας σύμβασης, τευχών δημοπράτησης για την εκπόνηση της πράξης με τίτλο: Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ανάπλασης και ύδρευσης για το Δήμο Πέλλας.
12) Τροποποίηση της με αριθμ. 300/2019 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας , όπου εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την υπογραφή της παράτασης σύμβασης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016 και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ.
13) Επικαιροποίηση της με αριθμ. 23/2020 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας, που αφορά στην απόδοση εσόδων στην Π.Ε.Π. από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους των προσερχόμενων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Πέλλας.
14) Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πέλλας
15) Εκμισθώσεις με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων.
16) Εκμίσθωση αστικού ακινήτου.
17) Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση και λειτουργία Υγειονομικής Μονάδας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ στην Πέλλα του Δήμου Πέλλας.
18) Παραχώρηση χώρου εντός των νέων Κοιμητηρίων Αγίας Παρασκευής , στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης Πέλλας και Αλμωπίας για την ανέγερση Παρεκκλησίου.
19) Παράτασης της παραχώρησης χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ, στο Δήμο Πέλλας που βρίσκονται στις Εργατικές Κατοικίες Γιαννιτσών.
20) Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου από την μίσθωση αγροτεμαχίων.
21) Μείωση του ύψους των μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
22) Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας, σε εφαρμογή του ν.4497/2017.
23) Άρση κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής οχημάτων του Δήμου Πέλλας.

Εισηγητής του 1ου,2ου,3ου και 22ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος
Εισηγητής του 4ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Στεργιούλας Δημήτριος
Εισηγητές του 5ου και 6ου και 21ου θέματος οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών.
Εισηγητής από το 7ο μέχρι και το 12ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 13ο μέχρι και το 20ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης
Εισηγητής του 23ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η ΚΕΔΕ
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά ( εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο
και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής ( email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 419 φορές