Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 12-05-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, ώρα 12:00, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διενέργεια κλήρωσης κατόπιν της αριθ. 104/2021 απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2019, Πρ/μου:366.000,00€ με το ΦΠΑ
2. Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Πρόσληψη υδρονομέων έτους 2021
4. Έγκριση ή μη πρακτικού προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτος 2021», Α.Μ. 7/2021, Πρ/μός:74.369,33€
5. Επικύρωση ή μη  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο περιοχής «ΣΥΚΙΕΣ» Δ.Κ. Γαλατάδων Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας», Πρ/μού:441.945,67€ με ΦΠΑ, Α.Μ.38/2018
6. Επικύρωση ή μη  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης τεχνικών γεφύρωσης Δ.Πέλλας (Αχλαδοχώρι, Πενταπλάτανος)» Α.Μ. 8/2020  Πρ/μού:52.627,22€
7. Συμμόρφωση με την υπ΄αριθ.681/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
8. Τροποποίηση/παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης υπηρεσίας Συμβούλου για την υποστήριξη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
9. Τροποποίηση/παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για τον διαγωνισμό «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πέλλας»
10. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Παραπληγικών και κινητικά Αναπήρων Ν.Πέλλας  που εδρεύει στα Γιαννιτσά
11. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Α.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ» που εδρεύει στα Γιαννιτσά
12. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» που εδρεύει στα Γιαννιτσά
13. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 826,78€
14. Διαγραφή οφειλών
15. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών
16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιων Κοινότητας Εσωβάλτων
17. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιων Κοινότητας Δυτικού
18. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 11οικοπέδου, εμβαδού 339,31τ.μ. στο αριθ.87Ε Ο.Τ. της Κοινότητας Γιαννιτσών
19. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιων Κοινότητας Γιαννιτσών

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα: e:Presence.gov.gr.
Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν τα μέλη να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 265 φορές