Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 18-05-2021

 

Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ ( Α΄55) , σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 18 Μαϊου 2021, ώρα  20:00΄, για λήψη απόφασης επί των  παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο « ΙΟΛΑΟΣ» περί Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, Δήμου Πέλλας.
2) Έγκριση της με αριθμ. 36/2021 απόφασης του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας , που αφορά στα κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στο νεοσύστατο τμήμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού.
3) Έγκριση της με αριθμ. 24/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον κανονισμό λειτουργίας δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Πέλλας.
4) Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τροποποίηση του άρθρου 12 του κανονισμού κοιμητηρίων Δήμου Πέλλας.
5) Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δήμου Πέλλας.
6) Ψήφιση κανονισμού της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δήμου Πέλλας.
7) Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΠΑΠ για το οικονομικό έτος 2021.
8) Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: Μελέτη κατασκευής φράγματος Αγροσυκιάς, πρ/σμού: 32.165,82 € Α.Μ. 32/2019.
9) Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Πέλλας.
10) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής ( Ο.Τ 4), πρ/σμού: 48.139,91 €.
11) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού, Τριφυλλίου και παλαιού Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας , Α.Μ. 20/2017.
12) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στο λόφο του Φιλίππειου , πρ/σμού: 59.304,74 € Α.Μ. 5/2021.
13) Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πέλλας .
14) Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση.
15) Εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού τουριστικού περιπτέρου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ».
16) Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού αναψυκτηρίου στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου
17) Μείωση του ύψους του μισθώματος σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου.
18) Χορήγηση άδειας λειτουργίας Δημόσιας Ανοικτής Μικρής Κολυμβητικής Δεξαμενής.


Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Βαλνάρης Νικόλαος.
Εισηγητής του 1ου, 3ου ,4ου και 18ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής του 5ου και 6ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Στεργιούλας Δημήτριος.
Εισηγητής του 7ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής από το 8ο μέχρι και το 12ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 13ο μέχρι και το 16ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητής του 17ου θέματος ο πρόεδρος της Σχ. Επιτρ. Β/θμιας Εκπ/σης κ. Σεραϊδης Πέτρος.

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η ΚΕΔΕ
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά ( εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο
και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής ( email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 363 φορές