Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 22-06-2021

 

Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ ( Α΄55) , σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, ώρα  20:00΄, για λήψη απόφασης επί των  παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Έγκριση τροποποίησης υψομετρικής μελέτης τμημάτων της οδού Κυκλάδων, βόρεια του Ο.Τ 535 στα Γιαννιτσά.
2) Εξέταση ένστασης κατά της με αριθμ. 32/2021 απόφασης του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμ. 5/2021 απόφαση της ΕΠΖ που αφορά την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 142α του συνοικισμού Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας.
3) Σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας ( ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ).
4) Έγκριση 6ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00 € Α.Μ 15/2018
5) Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών της μελέτης: Εκπόνηση Κυκλοφοριακών Μελετών Υποστήριξης Προτάσεων ΣΒΑΚ και Μελετών Δημιουργίας Ιστορικής Διαδρομής – Ανάδειξης Μνημείων και Ανάπλασης της Ευρύτερης Περιοχής της Οδού Στράντζης της πόλης των Γιαννιτσών του Δ. Πέλλας, πρ/σμού: 73.684.89 € Α.Μ. 4/2020.
6) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στο Λόφο Φιλίππειου , Α.Μ. 5/2021.
7) Εξέταση της απόφασης ( ΣΥΜ4/2021) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση του Δ.Σ Πέλλας μα αριθμ. 199/2020 και εξέταση εφαρμογής των νέων διατάξεων του ν. 4412/2016 περί έγκρισης ή μη σύστασης Κατασκευή Κ/ξίας του έργου: Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας , Α.Μ. 28/2012 , καθώς και έγκριση ή μη της υποβληθείσας αίτησης της κοινοπραξίας « ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» και έγκριση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.
8) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας , Α.Μ. 28/2012.
9) Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου , Α.Μ. 29/2012.
10) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού, Τ.Κ Τριφυλλίου και Τ.Κ Παλ. Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 20/2017.
11) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Επισκευή της επιφανειακής στοιβάδας ( Rettoping) υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 104.915,10 € Α.Μ 25/2019.
12) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Αντιπυρική προστασία Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 18/2017.
13) Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πέλλας .
14) Υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2020
15) Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δ. Πέλλας για το 2021.
16) Τροποποίηση της 12ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ. Πέλλας, μετά την αναπομπή της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με το με αριθμ. πρωτ. 97945/3-6-2021 έγγραφό της.
17) Έγκριση εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωσης, λόγω πράξης εφαρμογής.
18) Καθορισμός ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
19) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στα αγροκτήματα του οικισμού Λεπτοκαρυάς της κοινότητας Γιαννιτσών, της κοινότητας Αμπελιών και της κοινότητας Αραβησσού.
20) Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας, σε εφαρμογή του ν. 4497/2017.
21) Έκφραση γνώμης για την έκδοση άδειας εκσκαφής ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού.
22) Κοπή δένδρου.

Εισηγητής του 1ου 2ου και 20ου θέματος ο πρόεδρος της ΕΠΖ και αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος
Εισηγητής του 3ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Στεργιούλας Δημήτριος.
Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 12ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 13ο μέχρι και το 19ο και το 21ο θέμα, ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης .
Εισηγητής του 22ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας.

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η ΚΕΔΕ
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά ( εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο
και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής ( email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 692 φορές