Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 24-08-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2021 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ.Πέλλας
2. Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) οικονομικού έτους 2020
3. Άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθ.Α263/21 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας
4. Ένταξη του Δ.Πέλλας στους φορείς-μετόχους στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ του σχολικού έτους 2021-2022 και καθορισμός των θέσεων μαθητευόμενων
5. Ένταξη του Δ.Πέλλας στους φορείς-μετόχους στην υλοποίηση της Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε μαθητευομένους των ΕΠΑ.Σ. του σχολικού έτους 2021-2022 και καθορισμός των θέσεων μαθητευόμενων
6. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  πλήρους απασχόλησης για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του covid-19,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020».
7. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια εμφιαλωμένου νερού στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας στους πυρόπληκτους κατοίκους περιοχών της Βόρειας Εύβοιας και του Δήμου Ανατολικής Μάνης
8. Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών οχημάτων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης
9. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο Πάρκο του Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας Γιαννιτσών
10. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων και DVD

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 589 φορές