Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 30-08-2021

1.Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, ώρα 19:30 & 20:00, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 19:30

1) Έγκριση της με αριθμ. 214/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της, για το Α΄ Εξάμηνο οικ. έτους 2021.

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 20:00

1) Παροχή γνώμης για το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για το 2022.
2) Έγκριση 7ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00€ Α.Μ. 15/2018.
3) Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε Κρύας Βρύσης.
4) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου, Δήμου Πέλλας.
5) Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 9/2020.
6) Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 2.003.000,00€ Α.Μ. 31/2018.
7) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού:600.000,00€  Α.Μ.20/2018.
8) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στο Λόφο Φιλππειου, πρ/σμού: 59.304,74€ , Α.Μ. 5/2021.
9) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Κοινότητα Δυτικού , Α.Μ. 3/2019.
10) Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών συμπληρωματικών εργασιών του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας, πρ/σμού: 1.750.000,00€ Α.Μ. 24/2028
11) Γνωμοδότηση Δ.Σ επί του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης τμήματος ποταμού Λουδία.
12) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πέλλας.
13) Προσκύρωση δημοτικής έκτασης
14) Έγκριση αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής.
15) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού χορηγίας.
16) Αίτημα διαγραφής: α) επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών και β) παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου λαϊκών αγορών   
17) Αίτημα μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
18) Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας σε εφαρμογή του ν. 4497/2017

Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 11ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 12ου,13ου,14ου και 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης
Εισηγητής του 16ου,17ου και 18ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα: e:Presence.gov.gr.
Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν τα μέλη να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 598 φορές