Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 15-11-2021

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021,  του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
3. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ
4. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλλας για τα έτη 2022 και 2023», Προϋπολογισμός :235.451,20€ με Φ.Π.Α, Α.Μ.22/2021
5. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕ του Δ.Πέλλας», Πρ/μού:1.154.870,28€ με το ΦΠΑ
6. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, προϋπολογισμού 386.975,57€ ( με το ΦΠΑ 24%), Α.Μ.44/2018
7. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο:  «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, προϋπολογισμού 386.975,57€ (με το ΦΠΑ 24%), Α.Μ.44/2018
8. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για τον διαγωνισμό «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης των ΔΕ του Δ.Πέλλας», Πρ/μού:1.499.997,50€ με το ΦΠΑ
9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 11.708,51€ για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στην Αγροσυκιά Δ.Πέλλας
10. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε. Πέλλας του Δ.Πέλλας». Α.Μ. 25/2018  Πρ/μού:1.154.870,28€
11. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη ετήσιας συνδρομής στη νομική βάση δεδομένων «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
12. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση του 15ου Διεθνή Μαραθώνιου Δρόμου «Μέγας Αλέξανδρος»
13. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας μόνιμου κατοίκου του Δ.Πέλλας
14. Εκμίσθωση αστικού ακινήτου-Νο 1 κατ/μα του 2ου δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών
15. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Γιαννιτσών
16. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγίου Λουκά
17. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Εσωβάλτων
18. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αχλαδοχωρίου
19. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Πλαγιαρίου
20. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Καρυώτισσας
21. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Παλαιφύτου
22. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 109 φορές