Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης καθώς και δια τηλεδιάσκεψης στις 29-12-2021

1.  Λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να διεξάγεται δια ζώσης καθώς και δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση, την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 19:00' και 20:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266, 267 του  ν.3852/2010 και τις όμοιες του άρθρου 159 του ν.3463/2006.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 19:00

Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για το 2022

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 20:00

1) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και ΔΕΥΑ Πέλλας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων, επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε Πέλλας του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού:2.840.884,30€ και υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος- Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» για την πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»  
2) Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού:2.003.000,00€ Α.Μ. 31/2018
3) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής (Ο.Τ.4), πρ/σμού: 48.139,91€ Α.Μ. 2/2020.
4) Τροποποίηση και έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών Αλεξανδρείας, Αγίου Όρους και πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. 41, 42α, 43, 43α και 44 στον οικισμό Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας.
5) Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Πέλλας.
6) Έγκριση αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής.
7) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Πέλλας.
8) Εισήγηση της ΕΠΖ για την συμπλήρωση της παρ. 5 του άρθρου 12 του κανονισμού κοιμητηρίων
9) Εισήγηση της ΕΠΖ για την δημιουργία οστεοφυλακίων στ κοιμητήρια Γαλατάδων.
10) Αίτημα διαγραφής παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
11) Χορήγηση άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών υπαιθρίου εμπορίου.
12) Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας σε εφαρμογή του ν. 4497/2017.
13) Κοπές δένδρων.

Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 4ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής του 5ου, 6ου, 7ου, 10ου, 11ου και 12ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης   
Εισηγητής του 8ου, 9ου και 13ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς

Η δια ζώσης συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και σ’ αυτήν μπορούν να λάβουν μέρος μόνο όσοι είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει, με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης αντίστοιχα.
Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα: e:Presence.gov.gr.
Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν τα μέλη να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 141 φορές