Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης καθώς και δια τηλεδιάσκεψης στις 31-1-2022

1. Λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 ( Α΄169) , με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ ( Α΄55) , σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να διεξάγεται δια ζώσης καθώς και δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 19:30, για λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν.3852/2010

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 520.000,00 € Α.Μ. 15/2018
2) Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου, πρ/σμού: 2.823.722,83 € Α.Μ. 14/2015.
3) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής ( Ο.Τ.4) , πρ/σμού: 48.139,91 €, Α.Μ. 2/2020
4) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας, Α.Μ. 9/2016
5) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου , Α.Μ. 29/2012.
6) Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου:: « Κατασκευή Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Κύρρου» , Α.Μ. 6/2013.
7) Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας και ορισμός νέου προέδρου.
8) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας.
9) Καθορισμός των ΚΑΕ πρ/σμού 2022 σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής .
10) Έγκριση της με αριθμ. 333/2021 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας, που αφορά την υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Γ΄ τριμήνου , οικ. έτους 2021 του Δήμου Πέλλας.
11) Συγκρότηση επιτροπών γνωμοδότησης: α) για την καταστροφή πάγιου εξοπλισμού επίπλων , β) για την καταστροφή πάγιου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, γ) για την καταστροφή πάγιου εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και δ) για την καταστροφή πάγιου αθλητικού εξοπλισμού.
12) Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
13) Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών
14) Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
15) Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, ν. 4497/2017

Εισηγητής του 7ου θέματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας
Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 6ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής από το 8ο μέχρι και το 15ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

2. Η δια ζώσης συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και σ’ αυτήν μπορούν να λάβουν μέρος μόνο όσοι είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει , με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης αντίστοιχα.
3.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η ΚΕΔΕ
4.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά ( εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο
και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
5.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
6.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
7. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής ( email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 522 φορές