Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια τηλεδιάσκεψης στις 10-06-2022

Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, ώρα 11:00π.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) οικονομικού έτους 2020
2. Aποδοχή  της αριθ.240.3.1/2022 απόφασης Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου για ένταξη του Δ.Πέλλας στους προσωρινούς δικαιούχους στον Α.Π.2: «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού  Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020) της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»  
3. Aποδοχή της αριθ.240.3.4/2022 απόφασης Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου για ένταξη Πρότασης του Δ.Πέλλας στη Δράση: «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ., Άξονας Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021
4. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δ.Πέλλας με την ΔΕΥΑΠ για την πράξη: «Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων-Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας»
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτος 2022», Α.Μ. 10/2022, Πρ/μός: 126.631,50€
6. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 1.871,46€
7. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση προβολών Θερινού Σινεμά στα Γιαννιτσά
8. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση προβολών Θερινού Σινεμά στην Κρύα Βρύση
9. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της 1ης Ποδηλατάδας στην Κρύα Βρύση
10. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση ημέρας εθελοντισμού στο χώρο εγκαταστάσεων του ναυταθλητικού κέντρου Γιαννιτσών
11. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο του προδοτικού πραξικοπήματος και της Τουρκικής Εισβολής στην Κύπρο
12. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου-Νο 4 κατ/μα του 2ου δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 276 φορές