Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Προς:

1. Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δ. Πέλλας
2. Δήμαρχο Δ. Πέλλας
3. Αντιδημάρχους Δ. Πέλλας
4. Προέδρους των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας
5. Προέδρους των Κοινοτήτων Δ. Πέλλας
6. Εκπροσώπους Τοπικών Οργανώσεων Πολιτικών Κομμάτων
7. Επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. Δ. Πέλλας

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 ́, προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη της Επιτροπής Διαβούλευσης, μετά από σχετική συζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Πέλλας

Διαβάστηκε 163 φορές