Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-12-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προσαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2023 του Δ.Πέλλας σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:3416/09.12.2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
2. Σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δ. Πέλλας οικονομικού έτους 2023
3. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
4. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022,  του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
5. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) οικονομικού έτους 2023
6. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2023
7. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2023, του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.)
8. Παράταση χρονικής διάρκειας της υπ. αριθ. 12825/09-06-2022 σύμβασης για την προμήθεια αδρανών υλικών (3Α), για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας, έτους 2022
9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», καθορισμός των όρων της πρόσκλησης και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης
10. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Τριφυλλίου
11. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Γαλατάδων
12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγίου Λουκά
13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Αξού
14. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Δυτικού
15. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Ραχώνας
16. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Πέλλας
17. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Εσωβάλτων
18. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Γιαννιτσών
19. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αχλαδοχωρίου
20. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 92 αγροτεμαχίου της  Κοινότητας Μελισσίου
21. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 1255 αγροτεμαχίου Κοινότητας Καρυώτισσας
22. Εξώδικος συμβιβασμός για αποκατάσταση ταφικού μνημείου στο κοιμητήριο Κοινότητας Αθύρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 635 φορές