Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-12-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 14:30, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής
2. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
3. Έγκριση πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στα πλαίσια παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλασίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
4. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) οικονομικού έτους 2023
5. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2023
6. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2023, του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.)
7. Έγκριση πρόσληψης σχολικής καθαρίστριας πλήρους απασχόλησης
8. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 15.119,58€
9. Παράταση συμβάσεων προμηθειών τροφίμων, ειδών καθαριότητας, προϊόντων τσιμέντου, σκυροδέματος C16/20, ασφαλτομίγματος και διάθεσης αποβλήτων καθαιρέσεων, καταεδαφίσεων, ανακαινίσεων σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών
10. Έγκριση ή μη πρακτικού άγονης δημοπρασίας για τη μίσθωση του 6ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 786 φορές