Εγκεκριμένος Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης οικ. έτους 2021

Με την αριθμ. 37/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2021.

Διαβάστηκε 612 φορές