Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-8-2023

1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 22-8-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, τις όμοιες του ν. 5013/2023 και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Πέλλας για το έτος 2024.
2) Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του δημόσιου τομέα του Δήμου Πέλλας , έτους 2024.
3) Αποδοχή ή μη της παραίτηση του προέδρου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας.
4) Έγκριση της με αριθμ. 48/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ που αφορά την έγκριση του ισολογισμού του για το 2022.
5) Έγκριση της με αριθμ. 49/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ που αφορά την έγκριση του απολογισμού του για το 2022.
6) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε Κρύας Βρύσης , πρ/σμού: 565.000,00 € Α.Μ. 31/2029.
7) Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασία Λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 5.084.000,00 € Α.Μ. 33/2018.
8) Τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.
9) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας.
10) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2023 του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας.
11) Παραχώρηση οδών και κοινοχρήστων δημοτικών χώρων του Δήμου Πέλλας στην Οργανωτική Επιτροπή του « Δρόμου Θυσίας 2023» για την διεξαγωγή αγώνων

Εισηγητής του 1ου, 2ου, 9ου και 11ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 3ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας
Εισηγητής του 4ου,5ου και 10ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Παναγιωτίδης Μιχαήλ.
Εισηγητής του 6ου,7ου και 8ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η ΚΕΔΕ
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά ( εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο
και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6.Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής ( email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 393 φορές