Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3-11-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη συμμετοχής Δήμου Πέλλας στο δωρεάν γεύμα αγάπης σε άπορους δημότες
3. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στο Δ.Δ.Πλαγιαρίου του Δ.Πέλλας
4. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 5.225,85€
5. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δ.Πέλλας
6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αγροτεμαχίων Κοινότητας Αραβησσού
7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αγροτεμαχίων Κοινότητας Αχλαδοχωρίου
8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Παλαιφύτου
9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγίου Γεωργίου
10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 157 αγροτεμαχίου Κοινότητας Τριφυλλίου
11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αρ.1004 αγροτεμάχιο Κοινότητας Νέου Μυλοτόπου
12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αρ.28 αγροτεμάχιο Κοινότητας Μελισσίου
13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.213 αγροτεμαχίου Κοινότητας Μελισσίου για βοσκή
14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Γιαννιτσών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1154 φορές