Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5-12-2023

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μετάβασης του αντιδημάρχου Δ.Πέλλας, κ. Χρήστου Πασσαλή στα Καλάβρυτα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης
2. Διόρθωση όρου διακήρυξης και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών Δήμου Πέλλας», Α.Μ. 12/2022, Πρ/μός:1.773.357,90€ (πλέον ΦΠΑ)

Η επείγουσα σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη, λόγω στενότητας χρονικών περιθωρίων, δεδομένου ότι α)η μετάβαση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στις 12/12/2023 και β)ο διαγωνισμός λήγει σε δύο μέρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 686 φορές