Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 12-1-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., στον 2ο όροφο, την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024, ώρα 13:30'μ.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή αντιπροέδρου-συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Δ.Πέλλας σε σώμα
2. Έγκριση επέκτασης του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ στον Δήμο Πέλλας
3. Έγκριση επέκτασης του (μεταφερόμενου από το πρώην νομικό πρόσωπο ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας) προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ
4. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης-Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ΄αρθιμ.108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 αποφάσεων του Αναπλήρωτή Υπουργού Εσωτερικών-Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής
5. Άσκηση αναίρεσης κατά της υπ΄αριθ.245/23 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών-Διορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δ.Πέλλας
6. Άσκηση αναίρεσης κατά της υπ΄αριθ.246/23 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών-Διορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δ.Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 1247 φορές