Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 20-2-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου, οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας
2. Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου πανεπιστημίου
3. Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου πανεπιστημίου
4. Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου πανεπιστημίου
5. Έγκρισή ή μη άδειας Στιγμιαίας Χρήσης Κοινόχρηστου χώρου για είσοδο-έξοδο οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ» του Φ. Κ.
6. Έγκρισή ή μη άδειας εργασιών και Στιγμιαίας Χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) για είσοδο-έξοδο οχημάτων στον κλειστό χώρο στάθμευσης της οικοδομής που βρίσκεται στο Ο.Τ. 91β στην οδό  Δ & Μ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Αρ.23) στα Γιαννιτσά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 624 φορές