Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-2-2024

1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 28/02/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00', προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το μοναδικό θέμα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, τις όμοιες του ν. 5013/2023 και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το Δήμο Πέλλας.
2) Οργάνωση άρδευσης Δήμου Πέλλας για το 2024.
3) Έγκριση της με αριθμ. 55/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της για το 2023.
4) Διενέργεια βραχυχρόνιας αγοράς με τίτλο "30ο Καρναβάλι Κρύας Βρύσης".
5) Συγκρότηση επιτροπών προβλεπόμενων από τον κανονισμό λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.
6) Συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.
7) Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δήμου Πέλλας.
8) Ορισμός Δ.Σ ως μελών για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τριμελούς Επιτροπής εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν.
9) Έγκριση της ειδικής διαταγής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας για την περικοπή της αμοιβής του αναδόχου του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου.
10) Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης πρ/σμού 2023 του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας.
11) Έγκριση της με αριθμ. 44/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά που αφορά την υποβολή κατάστασης υλοποίηση πρ/σμού Γ΄ τριμήνου  οικ. έτους 2023 του Δήμου Πέλλας.
12) Καθορισμός των ΚΑΕ πρ/σμού 2024, σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής
13) Έγκριση συμψηφισμού εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής
14) Έγκριση εισφοράς σε χρήμα λόγω πράξης εφαρμογής.
15) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του δημοτικού κτιρίου της Πινακοθήκης της κοινότητας Πέλλας  στον Πολιτιστικό Λαογραφικό Όμιλο Πέλλας "Η Ανατολική Ρωμυλία".
16) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δύο αιθουσών - γραφείων του κτηρίου όπου στεγάζεται η Πολεοδομία του Δήμου Πέλλας στο Δασονομείο Γιαννιτσών, για κάλυψη αναγκών του.
17) Λύση σύμβασης εκμίσθωσης του Νο 3 καταστήματος του 22ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών.
18) Έγκριση εργασιών καθαρισμού μισθωμένου αγροτεμαχίου  

Εισηγητής του 1ου, 2ου, 3ου, 5ου και 6ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Τεκτερίδης Γαβριήλ
Εισηγητής του 4ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κουπτσίδης Θεόφιλος.
Εισηγητής του 7ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Μάγγος Θεμιστοκλής
Εισηγητής του 8ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δόντσης Νικόλαος.
Εισηγητής του 9ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 10ο μέχρι και το 18ο θέμα η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Δεντσίδου Πολυξένη.

2. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr
3. Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Διαβάστηκε 613 φορές