Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 9-4-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., την Τρίτη 9 Απριλίου 2024, ώρα 13:30', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2024 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας
3. Τροποποίηση της σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Πέλλας» ως προς τη χρονική διάρκεια
4. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Πέλλας», Α.Μ. 6/2024, Πρ/σμού:251.093,63 ευρώ με ΦΠΑ
5. Έγκριση ή μη ενσωμάτωσης νέων εργασιών στο έργο «Αρδευτικό δίκτυο περιοχής «ΣΥΚΙΕΣ» Δ.Κ. Γαλατάδων Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας» (Α.Μ.38/2018)
6. Έγκριση ή μη του α.π.:7744/22-3-2024 πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων και ελέγχου πρόσβασης με χρήση βυθιζόμενων μπαρών», (Πρ/μού:245.033,92€ με το Φ.Π.Α.) (Ομάδα Α: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων» Εκτιμώμενης αξίας 210.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), Ομάδα Β: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης με χρήση βυθιζόμενων μπαρών» Εκτιμώμενης αξίας   34.233,92 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%))
7. Επικύρωση ή μη πρακτικού κατακύρωσης (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙV) του διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΛΛΑΣ», Α.Μ. 2/2022, Πρ/σμού:992.330,27 ευρώ με ΦΠΑ
8. Έγκριση και παραλαβή οριστικής μελέτης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δημοτικής ενότητας Κύρρου»
9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας»
10. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Πέλλας για κοπή-κλάδεμα (ή μη) δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου Πέλλας
11. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 18ου Διεθνή Μαραθωνίου Δρόμου «Μέγας Αλέξανδρος»
12. Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση αγώνων ποδοσφαίρου δημοτικών σχολείων Αξού και Πενταπλατάνου του Δ.Πέλλας
13. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής
14. Εξώδικος συμβιβασμός για την αποκατάσταση ταφικού μνημείου στο κοιμητήριο Πέλλας
15. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση  αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Εσωβάλτων
16. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου
17. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Παλαιφύτου
18. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 157 αγροτεμαχίου Δημοτικής Κοινότητας Τριφυλλίου
19. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αρ.237 αγροτεμάχιο Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδοχωρίου
20. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 1 αγροτεμαχίου Δημοτικής Κοινότητας Αξού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 751 φορές