Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 1-5-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., τη Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου 2024, ώρα 9:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόσληψη υδρονομέων έτους 2024
2. Άσκηση ή μη έφεσης κατά των υπ΄αριθ.71/24 και 72/24 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών
3. Σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης, έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Χρηματοδοτική μίσθωση επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας» (Πρ/μος:86.204,80€, Α.Μ.21/24)
4. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου ασύρματου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης & ελέγχου της κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πέλλας», Πρ/μού:2.202.451,67€ προ ΦΠΑ
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού κατακύρωσης (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ) του διαγωνισμού για το έργο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών»
6. Συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄αριθ.106/2024 απόφαση διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και ανάκληση της υπ΄αριθ.117/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
7. Παράταση χρονοδιαγράμματος για τη σύμβαση του έργου «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δ.Πέλλας»
8. Έγκριση Γ΄ τροποποίησης της υπ΄αριθ.24/2018 μελέτης του έργου  «Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων-επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας» (Πρ/μός:1.750.000,00€ με ΦΠΑ)
9. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 48,36€
10. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Πέλλας για κοπή ή μη δέντρων στο πεζοδρόμιο της οδού Παύλου Μελά στα Γιαννιτσά
11. Εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας ισολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) οικονομικού έτους 2023 για έγκριση
12. Εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας απολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) οικονομικού έτους 2023 για έγκριση
13. Εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας ισολογισμού οικονομικής χρήσης  2023 του πρώην Ν.Π.Δ.Δ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας
14. Εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας απολογισμού οικονομικής χρήσης  2023 του πρώην Ν.Π.Δ.Δ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας
15. Διαγραφές και εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πέλλας
16. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 1 αγροτεμαχίου Δημοτικής Κοινότητας Αξού
17. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αρ.237 αγροτεμάχιο Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδοχωρίου
18. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση  του αρ. 157 αγροτεμαχίου Δημοτικής Κοινότητας Τριφυλλίου
19. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση  αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Παλαιφύτου
20. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου
21. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
22. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης «Φλόγα μνήμης»
23. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης «Ζωοδόχεια 2024»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 420 φορές