Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 3-7-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024, ώρα 13:00΄, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση μελών επιτροπών απολυτηρίων εξετάσεων θερινής περιόδου σχολικού έτους 2023-2024 Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών
2. Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκμίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών Κ.Α.Π.Η. για τη συμμετοχή τους στη δράση «Θαλασσινά μπάνια 2024»
4. Έγκριση επέκτασης του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55 και άνω της ΔΥΠΑ στον Δήμο Πέλλας
5. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του δήμου Πέλλας ετών 2024-2025» (Α.Μ.5/2024, Πρ/μου:316.988,00€ προ ΦΠΑ)
6. Παράταση ισχύος οικονομικών προσφορών και ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πέλλας» (Α.Μ.9/2022, Πρ/μού:1.688.000,00€ με ΦΠΑ 24%
7. Αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο Νηπιαγωγείου Αξού από ECOELASTIKA A.E.
8. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «Χρηματοδοτική μίσθωση επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας» (Πρ/μος:86.204,80€, Α.Μ.21/24)
9. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας»
10. Εξώδικος συμβιβασμός για αποκατάσταση φθοράς οχήματος
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του αριθ.1150 αγροτεμαχίου Δ.Κ. Γιαννιτσών
12. 3η Τροποποίηση της υπ΄αριθ.11/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
13. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάθεσης σε ιδιώτη, εργασιών καθαρισμού εσωτερικών χώρων Πνευματικού Κέντρου και Ανοιχτού Θεάτρου Γιαννιτσών
14. Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ
15. Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 219 φορές