ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αριθ. Πρωτ.71538/12

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ», ήτοι (α) Λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων ερπυστριοφόρος, (β) Συμπιεστής Απορριμμάτων - Αρ. Μελέτης 3/2011.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΕΡΓΟ

"Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας"

Προϋπολογισμός: 2.472.300,00  Ευρώ
με αναθεώρηση και ΦΠΑ)  

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΕΡΓΟ

"Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί"
      

Προϋπολογισμός: 2.370.210,00 Ευρώ
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ)   

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Σελίδα 5 από 5