ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

Ο Δήμος Πέλλας, είναι υπέρ των επενδύσεων που παράγουν πλούτο και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας.

Αυτή όμως η αξιοποίηση πρέπει να διέπεται από βασικές αρχές.

 • Ο ορυκτός πλούτος  της χώρας είναι λαϊκή περιουσία. Τα όποια οικονομικά οφέλη από την εκμετάλλευση του πρέπει να είναι ανταποδοτικά για  τον Ελληνικό λαό.
 • Τα περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας δεν μπορεί να περιορίζονται στις ελάχιστες δυνατές   απώλειες για τους πολίτες, και ουσιαστικά να πλήττεται η υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής ,να καταστρέφεται και να ανατρέπεται η γεωμορφολογία .
 • Να μην ακυρώνονται όλες οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, που αποτελούν πλουτοπαραγωγικές πηγές για την συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής μας.
 • Για να είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου πρέπει να ασκείται, με όλες τις σύγχρονες μεθόδους της Τεχνολογίας, που θα λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον και θα έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο.
 • Επειδή στην μεταλλευτική δραστηριότητα στην Βόρεια Χαλκιδική:
 • Η παραχώρηση της εξόρυξης και επεξεργασίας χαλκού και χρυσού έγινε όχι απλώς χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος  για το ελληνικό κράτος, αλλά με βαριές συνέπειες στο περιβάλλον και στην ζωή των ανθρώπων.
 • Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν απαντά σε όλα τα ζητήματα και σε όλη την έκταση των δυσμενών επιπτώσεων, όχι μόνο στην Χαλκιδική και στην περιοχή μας, αλλά και στην πόλη και γενικά σε όλη τη Μακεδονία (τοξική σκόνη, ρύπανση της ατμόσφαιρας, καταστροφή διατροφικής αλυσίδας, διασφάλιση υδροφόρου ορίζοντα,   κ.λ.π.)
 • Η σχεδιαζόμενη επένδυση στην Β.Α. Χαλκιδική είναι τόσο μεγάλης κλίμακας που υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Μελέτες επιστημονικών φορέων, αλλά και πολλά ατυχήματα που έχουν συμβεί δείχνουν ότι η βλάβη είναι τεράστια και μη αναστρέψιμη.
 • Το επενδυτικό σχέδιο δεν είναι αειφόρο, αφού θα αλλάξει ριζικά τον ευρύτερο χαρακτήρα της περιοχής μας, που διαθέτει μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ιστορικό τοπίο, μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του τουριστικού, αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.
 • Αειφόρος ανάπτυξη – ανεξάντλητη πηγή πλούτου της ευρύτερης περιοχής, είναι η ολοένα αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη αυτής.
 • Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας, που εντέχνως προβάλλονται λόγω οικονομικής κρίσης, θα επιφέρουν κυρίως διχασμό στην τοπική κοινωνία και θα είναι πρόσκαιρες, οι επιπτώσεις όμως μόλυνσης του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, θα είναι καταστροφικές και μόνιμες.
 • Γνωρίζουμε ότι οπουδήποτε στον κόσμο λαμβάνουν χώρα ανάλογες μεταλλευτικές δραστηριότητες, οι εταιρείες δεν σταματούν στα αρχικά εμφανιζόμενα σχέδιά τους, αλλά επεκτείνονται σε δεκαπλάσιες από τις αρχικές εκτάσεις, λεηλατώντας τη φύση. Ήδη έχουν αναγγείλει ανάλογες μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, του Πάικου «Κρούσια» Κιλκίς και φημολογείται η επέκτασή τους σε ολόκληρο το πάικο για τα πλούσια μεταλλεύματά του.
 • Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στη συνολικότερη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας και σε μια γενικότερη προσπάθεια να λεηλατηθεί ο φυσικός της πλούτος και να μετατρέψουν την Μακεδονία και Θράκη σε Ειδική Οικονομική Ζώνη (Ε.Ο.Ζ.).

Για όλους τους παραπάνω λόγους το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας, είναι αντίθετο στην συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας  στη Βόρεια Χαλκιδική και εκφράζει την άποψη ότι η κάθε μορφής οικονομική σύμβαση και Μ.Π.Ε. για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, οφείλει να εξετάζεται με βάση την βούληση και το συμφέρον της κοινωνίας από τη στιγμή που οι επιπτώσεις είναι άμεσες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας
Βασίλειος Ξηρός

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου