ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Εσωβάλτων - Αγίου Πνεύματος» της 28/05/2024
με αριθμό πρωτ. 13977

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας, με αριθμό πρωτ. 15728/11.06.2024

 

Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 1,915 στρεμμάτων από το αριθ. 337 αγροτεμάχιο Αναδασμού 1983 του αγροκτήματος Αμπελειών της ομώνυμης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Πέλλας.

διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων της κοινότητας Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας:

Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 8,009 στρεμμάτων από το αριθ. 1150 αγροτεμάχιο ΣΔ1963 του αγροκτήματος Δαμιανού της δημοτικής κοινότητας Γιαννιτσών της ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Πέλλας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Εσωβάλτων - Αγίου Πνεύματος» της 28/05/2024 με αριθμό πρωτ. 13977

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αναλήψεως του Σωτήρος» της κοινότητας Αθύρων με αριθμό πρωτ. 13424/22.05.2024

 

διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων της κοινότητας Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας:

διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων της κοινότητας Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας:

Σελίδα 1 από 78