Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.71538/12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                Γιαννιτσά  13/11/2012 Αριθ.Πρωτ:259    ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                Γιαννιτσά  14/11/2012 Αριθ.Πρωτ:261    ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ…
Επιπρόσθετες διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ…
ΑπόσπασμαΑπό το πρακτικό της αριθμ 11 /2012 συνεδρίασης της Ο.Ε.Αριθμ. Απόφασης 215/2012ΠερίληψηΔιόρθωση των αρ. 208/2012 και 210/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αρ. Πρωτ. :69905/29-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σελίδα 66 από 76